Bij The Daily Indie verwerken we sommige (persoons)gegevens en slaan deze (tijdelijk) op. We gebruiken ze voor het leveren van onze diensten en voor het goed functioneren van ons bedrijf. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. The Daily Indie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uiteraard houden we ons aan de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming en vernietiging van je gegevens en zullen deze nooit voor commerciële doeleinden verstrekken aan derden. Met externe partijen hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat je gegevens op een veilige wijze worden verwerkt, opgeslagen en wanneer relevant verwijderd. Wij blijven verantwoordelijk hiervoor.

We willen transparant zijn over welke gegevens we (laten) verwerken en waarvoor. Hieronder vind je alle informatie over welke gegevens wij van je hebben, hoe we deze bewaren en waarom.

Website en cookies
The Daily Indie gebruikt alleen technische en functionele cookies die niet terug te leiden zijn op jou als persoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en om ons inzicht te bieden in bezoekersaantallen en clickrates, de afkomst van onze websitebezoekers (op plaatsniveau) en informatie over instellingen zoals besturingssysteem, apparaat en browser die je gebruikt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Nieuwsbrief
Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, verwerken wij je voornaam en mailadres dat je hebt opgegeven. Dit doen we zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Je kunt je te allen tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de ‘uitschrijven’ link die je onderin elke mail van ons vindt.

Leden
Als je je aanmeldt als lid van The Daily Indie ontvangen en verwerken wij je voor- en achternaam, je mailadres, adres en in sommige gevallen je bankrekening. We doen dit om je op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten, diensten en wanneer relevant je producten op te sturen, bijvoorbeeld je welkomstcadeau. We delen je gegevens alleen maar met derden wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je gratis of met korting naar een concert of festival mag.

Lidmaatschapsbetalingen aan The Daily Indie geschieden door de externe dienst PayPal. Wij kunnen je bankgegevens ed. niet zien. Neem contact op met PayPal om in te zien hoe zij jouw gegevens beschermen. Wanneer je je betaling voldoet door middel van een bankoverschrijving, zien wij ook je bankrekeningnummer. Wanneer je je afmeld als lid van The Daily Indie verwijderen wij direct al je gegevens. Het is echter mogelijk dat het voor ons noodzakelijk is bepaalde gegevens langer te bewaren omdat daar een wettelijke verplichting toe bestaat, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.

Als lid ontvang je onze ledennieuwsbrief met aanbiedingen waar je gebruik van kan maken. Je kunt je te allen tijden uitschrijven voor de ledennieuwsbrief door te klikken op de ‘uitschrijven’ link die je onderin elke mail van ons vindt.

Vragen of bezwaar?
Heb je nog vragen, ben je ontevreden over de hierboven beschreven werkwijze, of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem vooral contact met ons op. Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens waarover we beschikken in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens:
The Daily Indie
Delftsestraat 25
3013 AD Rotterdam
Mail

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.